www.vodnepolo.sk www.vodnepolo.sk
SLÁVIA UK BRATISLAVA VIŠEGRÁDSKY TURNAJ (VISEGRAD CUP) RUDAVA PLÁŽOVÉ PÓLO NÁBOR ! DIEVČATÁ, CHLAPCI KONTAKTY (CONTACTS)

Slávia UK Bratislava - ODDIEL VODNÉHO PÓLA

autor loga akademicky maliar CVETELIN CVETANOV

Prvá zmienka o vodnom póle v Bratislave je z roku 1922, kedy sa odohrávali prvé oficiálne stretnutia vodnopólovej ligy v ČSR. V rokoch 1927 a 1928 sa dokonca bratislavský oddiel PTE stal majstrom ČSR.
Je potrebné však uviesť, že v tomto období vodné pólo predstavovalo akúsi súčasť tréningového procesu plavcov a vodné pólo hrali buď aktívni plavci alebo plavci, ktorí ukončili svoju plaveckú kariéru.

Pred 2. svetovou vojnou sa vodní pólisti ČSR zúčastňovali i olympijských hier, a to v roku 1924 v Paríži, v roku 1928 v Amsterdame a v roku 1936 v Berlíne. Z bratislavských vodných pólistov sa zúčastnili : MUDr. Pavol Steiner - 1928, Ing. Michal Schmuck - 1928, 1932

Aj po 2. svetovej vojne bratislavské vodné pólo vynikalo. V roku 1948 sa majstrom ČSR stala ŠK Bratislava a v rokoch 1950 až 1952 sa ním stal Sokol NV Bratislava

V roku 1953 bola založená vysokoškolská telovýchovná jednota Slávia, do ktorej prešli plavecké športy a ktorá združovala športovcov z radu bratislavských vysokoškolákov.


Družstvo SLÁVIE UK na sústredení v Bojniciach z roku 1963

V tomto období už ako samostatná súčasť plaveckých oddielov vystupovali vodní pólisti, čo platí i pre Sláviu.

Vodní pólisti Slávie v rokoch 1954 až 1960 zaznamenali veľké úspechy, keď získali 7 krát titul majstra ČSR. Na tituloch sa podielali tréneri : prof. Stahl a Edo Szombath a hráči : Daninger, Štark, Wawra, Ševčík, Bočan, Nemeš, Skovajsa, Hromec, Chorvát, Šmarda, Deák, Zoltán Kováč, Anton Kováč, bratia Jozef a Oto Urbanovci, bratia Alex a Picolo Gerthoferovci, Juriga a bratia Michal a Ján Schmuckovci, ktorí vo svojej dobe tvorili aj jadro reprezentácie ČSR.

V roku 1961 sa z oddielu vodného póla odčlenila skupina starších hráčov, ktorá následovala trénera Eda Szombatha do novovzniknutej Lokomotívy Bratislava.

V roku 1962 bola organizácia bratislavských vysokoškolákov rozdelená do dvoch klubov, a to do Slávie UK a Slávie SVŠT, čo sa dotklo i plaveckých športov. V Slávii SVŠT vznikol ďalší vysokoškolský oddiel vodného póla, ktorý zanikol v roku 1966.

Činnosť Slávie UK je pretkaná peknými úspechmi. Veď od roku 1962 do roku 1971 síce nezískala v lige titul, no vždy obsadila 2. respektíve 3. miesto.

Ďalšie úspechy prišli až v roku 1989, kedy sa oddiel stal majstrom ČSSR, a v roku 1993 prvým majstrom samostatnej SR a v roku 1997 zatiaľ posledný krát majstrom.


Mužstvo Slávie UK, ktoré získalo posledný titul v sezóne 1996/97

Pokiaľ ide o úspech vodnopólového oddielu Slávie UK, je potrebné uviesť, že do roku 1962 sa stal zimným majstrom ČSR 5 krát a po roku 1962 zimným majstrom ČSSR dokonca 8 krát. V roku 1995 vyhral Slovenský pohár.

V súvislosti s úspešným pôsobením vodnopólového oddielu Slávie UK je potrebné vyzdvihnúť aj úspechy dorastencov, ktorí do roku 1962 boli majstrami ČSR 3 krát, po roku 1962 majstrami ČSSR 5 krát.

Vodnopóloví dorastenci Slávie UK sa od roku 1993 stali majstrami Slovenska 4 krát.

Bohaté sú i medzinárodné skúsenosti vodných pólistov Slávie UK, ktoré získali účasťou na turnajoch. Spomenieme len tie exotické, napr. na Kube (r. 1966), v Egypte (r. 1968), v Číne (r. 1987).

Vodnopólo